ערך: הקשבה

איך נבחר שאלות לקפה עולם?

מודל המסיע למעצבי התהליך לנסח שלוש שאלות לשלושה סבבים מתחלפים שיזמנו את הקהילה לקיים שיחות משמעותיות בדרך למציאת פתרונות יצירתיים לסוגיות מורכבות.

משוחחים על קפה

לערב את כולם ביצירת משמעות בחשיבה משותפת על אתגרים עמוקים. מאפשר לאנשים לקיים שיחות משמעותיות ועמוקות ללא ויכוחים ובתנאים שמקדמים הקשבה.

חקר מוקיר

גילוי ותכנון המבוססים על שורשי ההצלחה

ראיון עם מחזיקי עניין

ראיון המאפשר להיכנס לנעליהם של בעלי עניין ולראות את עבודתך מזווית הראיה שלהם כדי לגלות מה בעלי העניין רוצים ממני? לצורך מה הם זקוקים לי?

קפה עולם

כשרוצים לטפח אינטרקציות ודיאלוג בקבוצות קטנות וגדולות, כשרוצים ליצור שיחות משמעותיות בין מחזיקי עניין שונים, כשיש אתגר מורכב משותף לקבוצה של אנשים ונדרשת חוכמת הקבוצה בחשיבה ובמציאת פתרונות משותפים.