ערך: היוועצות עמיתים

משוחחים על קפה

לערב את כולם ביצירת משמעות בחשיבה משותפת על אתגרים עמוקים. מאפשר לאנשים לקיים שיחות משמעותיות ועמוקות ללא ויכוחים ובתנאים שמקדמים הקשבה.

לצייר ביחד

לגלות תובנות ודרכים חדשות לפעולה באופן יצירתי ולא מילולי

קהל חכם

לקבל סיוע מהיר מחוכמת הקבוצה

תרגיל התקיעות

זה תהליך שבו חווים באופן פיזי את כל מסע ה – U ע"י מעבר מפסל א' (מציאות נוכחית) לפסל ב' (העתיד המתהווה).