משלטון קונבנציונאלי למשילות השתתפותית

כיצד משילות השתתפותית יכולה לחלחל למסדרונות השלטון?