ערך: טיוב תהליכי עבודה

תבניות

חילוץ ואיסוף החכמה המשותפת באופן שקוף ונגיש לכולם

9 למה?

לגלות מה חשוב לאנשים בעבודה, ולהבהיר את המטרה של העבודה המשותפת

שאלות זדוניות

לנסח את האתגרים הפרודקסלים שקבוצה מתמודדת איתם בכדי להצליח להתמודד איתם

משוחחים על קפה

לערב את כולם ביצירת משמעות בחשיבה משותפת על אתגרים עמוקים. מאפשר לאנשים לקיים שיחות משמעותיות ועמוקות ללא ויכוחים ובתנאים שמקדמים הקשבה.

TRIZ

להפסיק לעשות פעולות שלא מקדמות ולפעול באופן חדשני ויצירתי

מה אני צריך ממך?

להעלות צרכים בין פונקציות בארגון ולקבל או לדחות בקשות לסיוע