ערך: רעיונאות

לצייר ביחד

לגלות תובנות ודרכים חדשות לפעולה באופן יצירתי ולא מילולי

חקר מוקיר

גילוי ותכנון המבוססים על שורשי ההצלחה

1-2-4-כולם

חילוץ חכמת קבוצה ע"י מעורבות בו זמנית של כולם בהעלאת רעיונות והצעות

מעגל חלימה

מטרת שלב החלימה, לאפשר למשתתפות.ים להציף רעיונות ברוח ההסטוריה של העתיד. השאלה מכוונת לראות את מה שצריך לקרות באופן מיטבי/אידאלי כדי להביא להצלחת המיזם.