ערך: התחברות

איך נבחר שאלות לקפה עולם?

מודל המסיע למעצבי התהליך לנסח שלוש שאלות לשלושה סבבים מתחלפים שיזמנו את הקהילה לקיים שיחות משמעותיות בדרך למציאת פתרונות יצירתיים לסוגיות מורכבות.

משוחחים על קפה

לערב את כולם ביצירת משמעות בחשיבה משותפת על אתגרים עמוקים. מאפשר לאנשים לקיים שיחות משמעותיות ועמוקות ללא ויכוחים ובתנאים שמקדמים הקשבה.

בירור כוונות

מאפשר יצירה של כוונות משותפות של קבוצה, מייצר שיחות בין משתתפים על מה היו רוצים שיקרה ובמקום לדבר על "חוזה קבוצתי", מאפשר שיחות חופשיות בין משתתפים.

קפה עולם

כשרוצים לטפח אינטרקציות ודיאלוג בקבוצות קטנות וגדולות, כשרוצים ליצור שיחות משמעותיות בין מחזיקי עניין שונים, כשיש אתגר מורכב משותף לקבוצה של אנשים ונדרשת חוכמת הקבוצה בחשיבה ובמציאת פתרונות משותפים.

מיפוי קוגניטיבי

מסייע למשתתפים למפות את הקבוצה ולעשות לעצמם סדר בראש, מסייע בהכרות בין משתתפים שלא מכירים, חלק מהצ'ק אין ומסייע בהתחברות של הקבוצה לנושא